Kauppapolitiikalle sähköisten kanavien perhe

Kauppapolitiikka-lehden ympärille luotiin tunnistettava sähköisten kanavien ketju, jonka avulla sisältöjä voidaan jakaa ja räätälöidä laajemmalle lukijajoukolle.

Ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden julkaiseman Kauppapolitiikan verkkototeutusta ja sähköisiä kanavia lähdettiin uudistamaan vuonna 2015. Taustalla oli halu nostaa Kauppapolitiikka-lehden verkkoilme jo aikaisemmin uudistetun ja Lehtikatsauksessa toimivasta kansikonseptistaan vuonna 2014 palkitun painetun lehden tasolle.

Kauppapolitiikka

Vetävästi viennistä

80 vuotta vuonna 2013 täyttäneen Kauppapolitiikka-lehden historia ankkuroituu 1930-luvun alun suureen lamaan. Maailma oli siirtynyt tiukkaan protektionismiin, kun ulkoministeriö syksyllä vuonna 1933 ryhtyi julkaisemaan Taloudellisia tiedotuksiaan. Ideana oli tarjota tietoa vientiin vaikuttavista määräyksistä suomalaisyrityksille.

Nykyisellä nimellä lehti on ilmestynyt vuodesta 1984. Uudistimme painetun lehden konseptin vuonna 2012 palvelemaan ja houkuttelemaan lukijoita: vientimarkkinoille tähtääviä pk-yrittäjiä, opiskelijoita ja viennin parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Kauppapolitiikka-lehden tavoitteena on tarjota kansainvälistymisestä kiinnostuneelle suomalaiselle yrittäjälle tietoa maailman markkinoiden mahdollisuuksista sekä analysoida globaaliin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia kauppapolitiikan kiemuroita. Tähän pyritään kansantajuisilla artikkeleilla ja vetoavalla visuaalisella ilmeellä. Hyvä journalistinen sisältö ja tiedon luotettavuus ovat keskeisiä arvoja.

KP_magazine_spread

Tunnistettavasti verkkoon

Verkkouudistuksessa printtikonseptin ympärille rakennettiin kokonainen sähköisten kanavien perhe. Verkkosivut uudistuivat siten, että sivustolle lisätään paitsi lehden sisällöt teemoittain jaoteltuina, myös konseptin mukaisia videoita ja muita ulkoministeriön tuottamia verkkosisältöjä.

Seitsemästi vuodessa ilmestyvät uutiskirjeet kokoavat lehden kiinnostavampia juttuja ja ulkoministeriön omia sisältöjä houkutteleviksi lukupaketeiksi. Lehden artikkeleita jaetaan säännöllisesti Kauppapolitiikan omissa ja Team Finlandin yhteisissä some-kanavissa, joihin teemme aina kunkin lehden ilmeeseen ja teemaan sopivat bannerit.

KP_desktop

Mittaaminen kehittämisen apuna

Koska tekeminen ilman tulosten mittaamista ja analysointia on kuin pimeässä kävelisi, teemme jokaisesta painetusta lehdestä lukijakyselyn. Niillä mittaamme, minkälaisia mielikuvia lehti herättää, mitkä jutut ovat lukijoiden mielestä suosituimpia ja osuuko lehti konseptin mukaisiin tavoitteisiin.

Kyselyiden tulokset ohjaavat sekä yksittäisten numeroiden tekemistä että suurempia vuositason linjavetoja. Sähköisten kanavien analytiikka on jatkuvasti suurennuslasin alla ja esimerkiksi uutiskirjeiden konseptia päivitetään sen perusteella houkuttelevammaksi.

KP_mobile

Kysy tai kommentoi!