Jakelu & markkinointi

Sitä saa mitä mittaa

Laadukkainkaan sisältö ei toimi, jos sitä ei löydetä. Me pidämme huolen, että asiakkaamme oman median sisällöt tavoittavat kohdeyleisönsä ja elävät muissakin kuin heidän omissa kanavissaan.

Lue lisää
Case: Kauppapolitiikalle sähköisten kanavien perhe

Merkityksellinen vuorovaikutus edellyttää paitsi toimivien sisältöjen luomista, myös niiden jakamista ja markkinointia. Lisäksi oman median vaikutuksia pitää mitata ja analysoida jatkuvasti. Analytiikan muuttaminen johtopäätöksiksi ja toimenpiteiksi vaatii omanlaistaan ammattitaitoa. Avainkysymys on, mitä haluat kertoa ja kenelle. Me tiedämme miten ja missä.

Oma media

Aidosti monikanavainen voittaa. Oman median tärkein tehtävä on tehdä brändistä kohderyhmilleen tuttu ja helposti tavoitettava. Kun ostetun median rinnalle rakennetaan vahvaa omaa mediaa, parhaiten toimii usean huolella harkitun kanavan yhdistelmä, jota hallitaan yhteisessä sisällöntuotantoprosessissa. Me tiedämme, että verkko ja sosiaalinen media ovat avainasemassa, mutta myös painetulla medialla on tärkeä rooli. Mietitään yhdessä, miten sinun yrityksesi kannattaisi tehdä omaa mediaa.

Ostettu media

Kiinnostunut ihminen on ostohalukas. Laadukkaitakin sisältöjä pitää markkinoida, jotta ne tavoittavat kohderyhmänsä. Oikeilla mediavalinnoilla varmistetaan, että sisältöjä tarjotaan jo valmiiksi kiinnostuneelle yleisölle. Silloin sisällöt kuljettavat asiakkaita eteenpäin. Asiakkaat ovat myös alttiimpia mainonnalle, kun se kohdataan relevantissa ja itseä kiinnostavassa mediassa. Me tarjoamme mainostamiseen kattavan valikoiman intressipohjaisia medioita painetuissa asiakas- ja aikakauslehdissä, verkossa, digitaalisissa julkaisuissa, mobiilissa ja tapahtumissa.

Ansaittu media

Ansaittu media mittaa onnistumista. Ansaittua mediaa voi pitää sen mittarina, että asiat on tehty oikein. Joka toimialaa seuraa joukko medioita, jotka ovat kiinnostuneita mielipiteistä, uutisista ja henkilöistä. Kun omaa mediaa tehdään hyvin ja ostettua mediaa sekä natiiviratkaisuja hyödynnetään oikein, sisällöt lähtevät kiertoon ja ansaitsevat tilaa muissa medioissa. Kun tavoitteena on sosiaalisen median jaetuimman tai oman alan ajatusjohtajan paikka, ovat suunnitelmallinen tekeminen, laadukkaat sisällöt ja kohderyhmän tunteminen avainasioita. Meiltä saat ne kaikki.

Analytiikka

Ilman tavoitteita ei ole mittareita. Käytettyjen resurssien vastapainoksi halutaan onnistumisia, joten tekeminen ilman tulosten mittaamista ja analysointia on kuin pimeässä kävelisi. Kaiken toiminnan pohjalla on asiakkaan kanssa yhdessä määritellyt tavoitteet. Analytiikalla saadaan arvokasta tietoa kohderyhmien käyttäytymisestä ja välitöntä palautetta toiminnan vaikuttavuudesta. Hyötyä mittaamisesta on vain, jos tuloksista muodostetaan säännöllisesti toimintaa ohjaavat johtopäätökset, jotka jalkautetaan toimintaan. Olisiko aika aloittaa?

  • Risto Laine
  • myyntijohtaja
  • risto.laine@otava.fi