Strategia & konseptointi

Ketä pitäisi kiinnostaa?

Laadukkailla sisällöillä on voimaa. Mutta sisältöstrategia ja konseptoitu tekeminen varmistavat, että jokaiselle omaan mediaan laitetulle eurolle saadaan oikeasti vastinetta.

Lue lisää

Oman median tavoitteena on ostetun ja ansaitun median rinnalla edistää yrityksen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista ja saada vastaanottajissa aikaan haluttua toimintaa. Jotta se onnistuu, oman median sisältöjen on sekä vastattava liiketoimintatarpeisiin että tavoitettava oikeat kohderyhmät oikealla hetkellä – ja vieläpä oikealla tavalla puhuteltuna. Tutkittu kohderyhmätieto, punnittu sisältöstrategia ja huolella konseptoitu monikanavainen sisällöntuotanto varmistavat, että jokaiselle omaan mediaan laitetulle eurolle saadaan vastinetta.

Asiakasymmärrys

Me tunnemme suomalaiset. Medioista ei ole Suomessa pulaa. Hyvistä kohderyhmistä sen sijaan on. Meidän vahvuutemme on, että tunnemme suomalaiset ja tiedämme, mikä heitä kiinnostaa ja motivoi. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön toiminnallisesti, maantieteellisesti ja arvoperusteisesti koottuja ja tutkittuja kohderyhmiä, joita yhdistää valmis suhde julkaisijaan. Tutkitun kohderyhmätiedon avulla saamme aikaan rautaisia tuloksia. Tunnemme toki myös omat asiakkaamme ja seuraamme aktiivisesti eri toimialoja.

Sisältöstrategia

Hakuammunta ei kannata. Asiakkaamme saattavat tietää, miten omaa mediaa ja sisältömarkkinointia tehdään, mutta me autamme miettimään miksi. Jotta yrityksen tai organisaation oma media on aidosti vastaanottajalle hyödyllinen ja edistää samalla yrityksen tai organisaation strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista, tulee sisällöntuotannon suunta, prosessi ja kanavavalinnat olla selvillä. Sisältöstrategia on konkreettinen työkalu, joka yhdistää yrityksen ja vastaanottajan tarpeet toimiviksi sisältökonsepteiksi. Sen avulla on helpompi päättää, mistä kerrotaan ja mihin keskusteluihin osallistutaan.

Konseptointi

Konsepti varmistaa laadun. Konseptisuunnittelun tehtävänä on varmistaa, että asetetut tavoitteet pysyvät tekemisessä mukana kanavasta riippumatta. Jokaisen yksittäisen teon tulee palvella kokonaisuutta, eri kanavissa eri tavoilla. Käytännön työssä konseptit varmistavat, että keskeiset aiheet tulevat monipuolisesti ja johdonmukaisesti käsitellyiksi. Selkeä konsepti rytmittää sisällöt, kuljettaa vastaanottajaa eteenpäin ja auttaa tekijöitä pitämään yllä haluttua laatutasoa. Me hallitsemme konseptoinnin kaikkiin kanaviin ja isoihinkin kokonaisuuksiin.

Luova suunnittelu

Vain laadulla voi ostaa aikaa. Kanavia asiakkaiden tavoittamiseen riittää, mutta kiinnostuksen aikaansaamisen tarvitaan edelleen hyvä idea, hyvä tarina ja hyvä toteutus. Luova suunnittelu on osa päivittäistä tekemistämme ja ydinosaamistamme miettiä, miten asiat paketoidaan koukuttavasti tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa. Parhaimmat ja palkituimmat toteutuksemme ovat syntyneet eri osa-alueiden ammattilaistemme luovasta kipinöinnistä ja saumattomasta yhteistyöstä.

  • Risto Laine
  • myyntijohtaja
  • risto.laine@otava.fi