Rekisteriseloste

Evästeiden käyttö

Otavamedia OMA käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja.

Evästeiden avulla seurataan muun muassa palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Myös käyttäjän IP- ja verkko-osoite tallentuu evästeiden avulla. Evästeiden avulla Otavamedia OMA pyrkii tekemään palveluistaan yhä parempia ja kehittämään niitä siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kunkin käyttäjän yksilöllisiä tarpeita ja toiveita niin sisällön kuin mainonnan suhteen. Evästeiden avulla on mahdollista luoda yksilöllisiä suosituksia ja tunnistaa kiinnostusalueita. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös yhdistää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

Myös ns. kolmannet osapuolet kuten mainostajat saattavat hyödyntää ja kerätä evästeiden avulla kerättyjä tietoja kohdistaakseen mainontaa mahdollisimman sopivaksi tavoittelemaansa kohderyhmää silmällä pitäen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Otavamedia OMAn palveluiden toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Otavamedia OMAn verkkopalvelua.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Otavamedia OMA Oy
Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
y-tunnus: 0690558-0

Rekisterin nimi

Otavamedia OMA Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Tietojen käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksena on Otavamedia OMA Oy:n asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.
Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään yritysten ja julkisten organisaatioiden nimitiedot, y-tunnukset, yhteystiedot (käynti- ja postiosoitteet, puhelin, fax, www-osoite) sekä taustatiedot (mm. toimiala, henkilökunta- ja liikevaihtoluokka).
Lisäksi rekisterissä ylläpidetään organisaatioissa työskentelevien päättäjien nimet, yhteystiedot, tittelit sekä operatiiviset ja hankinnalliset vastuualueet (eli ns. asemavaltuutus).

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Otavamedia OMA Oy:n asiakastietojärjestelmästä, asiakkaiden itse tallentamista tiedoista sekä Alma Talent Oy:n tietokannasta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallaan pyynnöllä. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Otavamedia OMA Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointia varten.

Rekisterin luottamuksellisuus ja suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Otavamedia OMA Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Lisätiedot

Tiedusteluja ja palautetta rekisteristä voi lähettää Otavamedia OMA Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse oma@otavamedia.fi

Kysy tai kommentoi!